Jeg er billedkunstner bosatt i Tromsø med kvenske røtter fra Oksfjorden i Nordreisa. De fleste sommerferiene ble tilbrakt i Oksfjorden hvor det på 1960-tallet var et levende samfunn preget av bærekraftig jordbruk, fiske og god kunnskap om de tradisjonelle håndverkene som ble praktisert der. Andre karakteristikker på det kvenske samfunnet jeg fortsatt er en del av er vennlighet, samhold og dugnad.

Min kunstpraksis har vært og vil alltid være påvirket av dette.