Keviselie/Hans Ragnar Mathisen

  • Medlem NNBK

Hans Ragnar Mathisen er født i Narvik 1945, og oppvokst i Sálašvággi /Tromsdalen, med røtter i Deanodat /Vestertana i Finnmark.
Han er i dag bosatt i Tromsø.

Utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo, 1971- 73, Statens Kunstakademi, Oslo, 1973 – 79.
Maler, illustratør, grafiker, samisk kartkunstner og forfatter med egen forlagsvirksomhet.

Anerkjent for sitt pionerarbeid innenfor samisk kartografi helt siden 1975.

Mathisen har hatt utstillinger siden 1970 i Sápmi, Skandinavia og utlandet.
Han har deltatt aktivt i samisk samfunnsliv og reist mye blant verdens urfolk.
Han har utsmykket en rekke institusjoner, kjøpt inn bl.a. av Tana helsesenter, Norsk kulturråd, Samisk kulturråd, Troms Fylkeskommune, Nordisk Ministerråd i København, Riksgalleriet og Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø.

www.keviselie-hansragnarmathisen.net


Utdannelse
1973-79 Statens Kunstakademi Oslo, Grafikk v Arne Malmedal
Maleri v Ludvig Eikaas
1971-73 SHKS Oslo, Malerlinjen, hospitering på grafikkavd.

Stipend-priser
1995 GMI


Verk og prosjekter hos NNKS

Kunstneren i NNKS' kunsthandel, utstillinger og prosjekter