Working with Fine Art painting and collage, based on abstraction and new ways of using the geometrical forms, trying to break up the forms by using thin fine lines.


Karin Hay White bor og arbeider på Melbu og i England.

Utdannet på Nordland Kunst – og filmskole i Kabelvåg, i Nortbrook College – Diplom i Kunst og design og Cand. Mag i maleri (1995-99). University of Brighton – Master (2000-01).

Arbeidene er abstrakte både i form og språk. Temaene er hentet fra arkitekturen.”Jeg er opptatt av hvordan ulike flater skaper spenninger i forhold til hverandre.”

Hun har deltatt i flere utstillinger i inn –og utland og er bl.a. innkjøpt av H.M Dronning Sonjas Kunstsamling.

 

Featured in «Inside The Studio» Saatchi Art

Featured by Saatchi Art in a collection

Magazine Aesthetica with a painting » S – 18 » ( April/May )

London Design Fair – The Frame 2017

http:/www.karinhaywhite.com