Installasjon, Stedspesifikk kunst, Skulptur

  • Medlem NNBK

Utforsker sted og stedskontekst. Finne tolke, tillegge, gjenoppfinne. Arbeider tredimensjonalt med rom, skulptur og sted.  Min intensjon er å finne formen gjennom tilstedeværelse og samspill med omgivelsene. Jeg blir inspirert av steder og prøver å isolere alle lag av stedet til jeg finner et lag å spille med. For meg er det å jobbe med bilde/ skulptur/ rom/ sted et  arbeid som står i relasjon til noe og som  starter og ender i et samspill. Jeg er opptatt av hvordan politikk og samfunnsverdier kommer til uttrykk i ulike steder både som maktsteder  og avmaktsteder. I 2016 plantet jeg tre hager inne på Tromsø Skipsverft. Hagene bestod av vekster som hadde egenskaper til å trekke ut tungmetaller i forurenset  jord. Parallelt ble det utført et praktisk forsøk på teorien om solsikkers evne til blyopptak, såkalt phytoremediering. Jordprøver tatt før og etter ble analysert og viste en reduksjon på 10 prosent blyinnhold slik teorien tilsa.  40 nasjonasjonaliteter som jobbet på Tromsø Skipsverft og det ble snakket mange språk i metallstøy, oljesøl og spraymaling. I møtet mellom tungmetallarbeidere og avfallsdeponi fikk hagene stå med uventet bevoktning. Tromsø skipsverft har nå flyttet. Snart skal det vokse opp nye high class boliger på området og der det vil snakkes helt andre språk.


CV

Irene Rasmussen, Balsfjordvinden 36, 9006 Tromsø Billedkunstner, Kunstkonsulent KORO

tlf: 91751048

CV

 

Irene Rasmussen, f. 1963, Tromsø,

irenerasmussen@weebly.com, Medlem i NBK, NNBK – Nordnorske Billedkunstnere; KIT, Kunstnerne i Tromsø

 

Utdanning

1987-92 Kunstakademiet i Trondheim, Norges tekniske –vitenskapelige universitet 1985-87 Nordland Kunst og Filmfagskole, Kabelvåg

1985 Examen Philosoficum, Norges arktiske universitet, Tromsø 1984 Lorentzo de`Medici,Scuola degli belli arti, Firenze, Italia 1982 Kongsbakken videregåendeskole, Tromsø

Prosjekter/ Aktivitet

2019  Nedbrytbar kunst, forbedret grobunn, Varanger

2019 Barents Spektakel, Plants for Plants- Every Industrial Plant Needs a Plantation, Installasjon i Gågata

2019 August Opphold Gjesteatelier Vadsø, Finnmark Fylkeskommune 2019 Februar, Barents Spektakel, Kirkenes

2018 Januar, februar Gjesteatelier Vadsø, Finnmark Fylkeskommune

Konsulentoppdrag kunst i offentlig rom.

2019 – Trudevang barnehage og barnebolig, Tromsø kommune 2018- Kåfjord kommune

2018 – Kåfjord kommune, Nytt helse og omsorgssenter i Birtavarre

2016 Kuratoroppdrag Luftforsvaret Sørreisa, KORO

2014 -2018 Kunstkonsulent for Sommerlyst Ungdomsskole, Tromsø Kommune

2010 Prosjektkoordinator Man Made Youngstorget, Oslo Arkitekturtriennale

2010 Parallelloppdrag Hammerfest kommune, Bytorget, In`by landskapsarkitekter

2009 Parallelloppdrag Kongsvinger kommune, Festningsavenyen med In`by

2005 Kunstkonsulent Haugjordet ungdomsskole, Ski kommune, 2003 Kunstkonsulent Seiersteen ungdomsskole, Frogn kommune,

2002-2003 prosjektleder for Isprosjekt , Ås Historielag og landskapsarkitektstudenter,Ås

Kunstoppdrag – utsmykking i offentlig rom

2009 Moertunet sykehjem, Ås

2002 Statuett for Nordnorsk reiselivsnæring

1999 Kabelvåg videregående skole

1997 Tromsø lufthavn

Utstillinger:

2018 Tromsø Open, Skippergata 1

2017 Kulturbadet Sandessjøen

2016 Tromsø Open, Kafe Eka, Tromsø kunstforening

2016 Kurant Nabolag, Tromsø Mekaniske skipsverft, i regi av Kurant Visningssted 2016 Pop up 1.0 Tromsø

2016 Tegning#Verk#Verktøy, Galleri Nordnorge, Harstad

2015 Installation Black Box Rådstua, Tromsø

2006 Jubileumsutstilling Kunstnersenteret i Lillestrøm 2002 Separatutstilling Oslo kunstforening

2002 Kunstanlegg:1 Vestfold Kunstnersenter

2001 Trans art, Trondheim 1999 Akershus kunstnersenter

1997 Separatutstilling, Tromsø kunstforening

1997 Statens høstutstilling

1997 Separatutstilling, Akershus kunstnersenter

1998 EXILKUNST, Tromsø

1994, Camping i Ruinparken, PIG prosjekt i gamlebyen i Oslo

1993 UKS loftet

1992 UKS spillebule , Oslo

1988 Nordnorsken

2005, 2004, 2003, og Galleri Texas, Ås

1999 Galleri Skårer, Lørenskog

1996 Tre rom tre kunstnere, Ås

1995 Ås kunstforening

1995 DIXIE, Oslo

1994 Separatutstilling UKS

1994 Mørketidsutstilling, Tromsø kunstforening

1992 KIT utstilling, Allmenvitenskapelige fakultet, Trondheim

1992 Avgangsutstilling, Trondheim kunstforening

1991 Norske Miniatyrer, Tromsø Kunstforening

1991-92 Desemberutstilling,Trondheim kunstforening

Innkjøp

Norsk Kulturråd 1988

Stipend/ prosjektstøtte

2019 Prosjektstøtte Vederlagsfondet 2016 Tromsø Kommune prosjektstøtte 2004 BKH vederlagsfondet

1999 BKH vederlagfondet

1993 UKS arbeidsstipend

1992 BKH vederlagsfondet stipend

1997 BKH Utstillingsstipend

Aktivitet/Annet

2019 Nominasjonskomiteen, Norske billedkunstnere

2019 KIT -seminar om kunst i offentlig rom med og for Tromsø kunstfaglige miljø

2018 Medvirkning forprosjekt Rom for Kunst, Troms fylkeskommune, brukerrepresentant 2018 Juni, moderator paneldebatt Kunst i offentlig rom, regi av Kunstnerne i Tromsø 2018 April medstifter kunstorganisasjon i Tromsø KIT, Kunstnerne i Tromsø

Undervisning

2015, 2016, 2017 , 2019 Veiledning og undervisning i form og konseptutvikling på masterkurs, Landskap og territorielle studier, Det kunstfaglige fakultet, Tromsø, Arkitekhøyskolen i Oslo

2017 Kulturskolen i Tromsø

2000 – 2014 lærer, Institutt for landskapsplanlegging, Norges miilø og biovitenskaplige universitet 1999- 1994 Kulturskolen i Ås Kommune.” Det skapende menneske” i barnehager og grunnskoler

Publikasjonere/ Forelesning/ Omtale

2019 Omtale Morgenbladet Lyden av votter som klapper og Kunstkritikk: Geopolitisk moteshow 2017 Omtale i boken Kunstnerstyrte visningsrom av Jorunn Veiteberg

2015- Verftstomtas mulighetsrom, debattinnlegg om kunst og byutvikling, Nordlys

2014- Gjesteforelesning om kunst og byutvikling, Carlsberg kvartalet i forbindelse med Workshop Prosjekt Skipsverftet , Galleri Kurant, Tromsø

2013, 2012- Artikkel, kunst og formgiving i landskapsstudiet, Park og anlegg

2008 Foto: Norske Hager gjennom 1000 år, Magne Bruun, Andresen, Butenschøn forlag

Verv

Nestleder i styre for Kunstnerne i Tromsø, 2016- 20 Varamedlem styret i Nordnorsk kunstnersenter, 2014-19 styremedlem i NFU, Norsk forening for Psykisk utviklingshemmede, 2012 Kunstnerisk råd, Galleri BOA, 2011- 2012 Styremedlem i Oslo og Akershus billedkunstnere, Oslo 2005-2009 Instituttstyremedlem, Institutt for landskapsplanlegging, Universitetet for miljø og Biovitenskap, NMBU, Ås , 2003-4 Vara Bono, 2000-2001 styreleder i Akershus bildende kunstnere, 2001 -1999 styret for Akershus bildende kunstnere (ABKF) ,2001 -2000 Kunstnerisk råd ved Akershus kunstnersenter