Hilde Renée Opdal

… jeg vil ikke lage mer, det finnes allerede så mye, jeg vil benytte alt det som allerede finnes til å skape på nytt igjen …


Utdannelse
2006 Utsmykningsfondet, Konsulentkurs, utsmykning i det offentlige rom
2002-2004 Kunsthøyskolen i Bergen, Hovedfag, Inst for Tekstil
2001-2002 Universitetet i Tromsø, Tromsø, Pedagogikk grunnfag
1997-2000 Kunsthøyskolen i Bergen, Grunnutd., Avd. for spes kunst, Inst for Tekstil
1995-1997 Ålesund Kunstskole, Forskole

Utstillinger
Gruppe-/kollektivutstilling
2012 Kysten 95, Troms fylkeskultursenter, Tromsø Open 2012
2011 Harstad Kunstforening, Harstad, Art Ambition Tour
2008 Cafe Globus, «KYSTEN», Tromsø, Åpningsutstilling Cafeen
2008 Cafe Globus, «KYSTEN», Tromsø, Utstilling «Open to Diversity» Internasjonal uke
2007/08 Galleri F15, Moss, «Tendenser»
2007 Röhska Museet, Göteborg, NK Triennalen vandrer videre
2006 Oslo kunstforening, Oslo, NK Triennale tekstil
2005 Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen, Hovedfagsutstillingen, XXVII
2005 HÅ Gamle Prestegård, HÅ, Stavanger, Hovedfagsutst, Tekstil Khib+Khio
2005 Kunstnersenteret, Svolvær, Sommerutstilling
2005 Tromsø Kunstforening, Loftet, Kunstskolens lærerutstilling
2002 TromsøKunstforrening, Tromsø, Småbildeutstillingen
1998 Ålesund Museum, Ålesund, Ålesund Kunstskoles 10års Jub., Utstilling

Års-/landsdelsutstilling
2009 ———–Ulike steder, Den 63. Nordnorske kunstutstilling
2006 ———–Ulike steder, Den 60. Nordnorske Kunstutstilling

Konsulentoppdrag
2009-11 KORO, Tromsø, KVALØYA VIDEREGÅENDE SKOLE – TILLBYGG

Undervisning- foredragsvirksomhet
2004-2008 BREIVANG VIDEREGÅENDE, Tegning, Form, Farge, Vikar, stillinger ulike prosenter
2004/2008 Kunstskolen, Kulta, NNKS, ulike DKS Oppdrag
2002-8 Kunstskolen, Undervisning kulturskoletilbud, visuell kunst

Stipend-priser
2007 NK Etableringsstipend, yngre kunstnere

Verv
2009-10 NKNN, Vara styret
2009 NNKS, KONTROLLUTVALGET
2008 NNKS, VARA-KONTROLLUTVALGET
2006 NKNN, Jurymedlem
2005 NKNN, Jurymedlem

Annet
2008-13 Fagsenterleder, Konstskolan, Tromsø Kommune
2006 Teater verksted, Reginadagan, BØ, Vesterålen
2006 Scenografi for Haugen Produksjoner,  «Ulv i skoen»
2005 Scenograf, Festspillene i Nord-Norge
2003 Assistent, Scenografi, for Britt Halvorsen på Festspillene i Nord-Norge
2002 Assistent, Scenografi, for Bente Karlsen på Festspillene i Nord-Norge
2000 Assistent, Scenografi, for Hilde Hauan Johnsen på Festspillene i Nord-Norge