Bodøbasert billedkunstner med bredt spekter av figurative uttrykk, ofte med dyr og natur som motiv, miljøspørsmål som tema og tegning som spesialitet.

  • Medlem NNBK

Jeg er utdannet billedkunstner og jobber innen et bredt register av uttrykk. Tegning og maleri, skulptur, foto og aksjonspreget performance, tekst og tekstil kan være uttrykksformer jeg tar i bruk. Min bakgrunn er i den konseptuelle tradisjonen, med en grundig kjennskap til teknikker og materialer innen billedspråk og visuelle virkemidler. Tematisk sett kretser jeg ofte rundt menneskets forhold til naturen, vår ressursbruk, miljø-og klimaspørsmål.

I denne sammenhengen er jeg spesielt opptatt av de sårbare og utrydningstruede, arktiske dyreartene, –  som isbjørn, ulv og kval, men også hunder, villsau og geiter har blitt gjenstand for fordypning og kunstneriske uttrykk. Jeg bruker dyrene som katalysatorer for å beskrive følelser og uro, deres mytologiske egenskaper er heller ikke ubetydelige.