Harald Lien

  • Medlem NNBK

Harald Lien (1966) bor og arbeider i Bodø.

Han er utdannet ved Oslo Tegne og maleskole 1987-89 og 1991-92.
Harald Lien har hatt flere separatutstillinger bl.a. på Galleri A i Oslo og Tegneforbundet 2009, deltatt på juryerte utstillinger som Nordnorsken og Nordnorsk Kunsttriennale 2004 og 2008.

Harald Liens malerier og tegninger viser ofte interiører. Men disse har mer karakter av å være skildringer av et indre enn et ytre liv. Den verden Lien tar betrakteren inn i har en mørk grunntone, som spenner fra en dyster stemming til eksplisitte skildringer av mord og ensomhet. En stillhet preger bildene som oftest har få og konsentrerte detaljer.
Skildringen av rommet kan med sine dype skygger og punktbelysning, minne om barokkunst og film-noir. Surrealistiske elementer går igjen, ofte ved at døde ting i huset ser ut til å bli levende, eller på et eller annet vis handle i forhold til menneskene.

Det er ikke noe innlysende før og etter i Liens bilder. Her er ingen tegn på bevegelse – det er ikke noe snapshot han presenterer for oss.