• Medlem NKNN

Utdannelse
1978 – 1979 Statens lærerskole i forming, Oslo, Faglærerutdanning i forming med hovedvekt på tegning.
1972 – 1976 Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo, Møbeldesign og innredning.
1971 – 1972 Inntrøndelag yrkesskole, Steinkjer, Maskinsnekker.
1968 – 1971 Brønnøysund gymnas.

Utstillinger
Separatutstilling
2006 Galleri Neeraas, Bodø

Gruppe-/kollektivutstilling
2014 Festivalutstillinga Midtnordisk kunstfestival, Inderøy
2014 Bodø kunstforening, Sommerutstilling FIG.
2012 Festivalutstillinga, Midtnordisk kunstfestival, Inderøy
2009 Galleri Stiklestad
2009 Festivalutstillinga, Midtnordisk kunstfestival, Inderøy
2008 Festivalutstillinga, Midtnordisk kunstfestival, Inderøy

Års-/landsdelsutstilling
2014 Den Nordnorske kunstutstilling
2012 Den Nordnorske kunstutstilling

Annet
2009 Norveg, Rørvik

Undervisning og foredragsvirksomhet
2013 – 2014 4H Nordland, Prosjektleder og 4H-instruktør
2011 4H Nordland, Medarbeider
2011 UIN – kunst og handverk, faglærer i tre og design
2006 – 2011 Bodø videregående skole, Design og Handverk, Faglærer i forming
2004 – 2005 Bodin videregående skole, Tegning, form og farge, vikar i forming
1996 – 2006 Bodin videregående skole, Tegning, form og fagre, Faglærer i forming
1977 – 1978 Namdalstun, H.V.P.U.- institusjon, Rørvik, Aktivitetsleder, Treforming