Gro Folkan

  • Medlem NNBK
Nettside
grofolkan.no

Utdannelse
1969- 73 Statens Kunstakademi
1967- 69 SKHS
1966- 67 Praksis som keramiker

Utstillinger
Separatutstilling
2011 Galleri Brevik, Tromsø
2010 Galleri Tonne, Oslo
2010 Galleri Sult, Stavanger
2008 Galleri Brevik, Tromsø
2006 Galleri Brevik, Tromsø
2001 Galleri Albin Upp, Oslo
2001 Galleri Embla, Tromsø
1998 Tromsø Museum, Tromsø
1992 Tromsø Kunstforening, Tromsø, Troms
1990 Hammerlunds Kunsthandel, Oslo
1987 Galleri CassandraDrøbak, Akershus
1985 Tromsø Kunstforening, Tromsø, Troms
1984 Kunstnerforbundet, Oslo
1983 Tromsø Kunstforening, Tromsø, Troms
1982 Galleri Tanum, Oslo
1979 Kunstnernes Hus, Oslo
1977 «Livskår», Kunstnernes Hus, Oslo
1977 Galleri 71, Tromsø, Troms
1975 Bergen Kunstforening
1973/ 77/ 79 Kunstnernes Hus, Oslo
1971 Kunstnerforbundet, Oslo

Gruppe-/kollektivutstilling
2000 «Nordnorsk Samtidskunst 200+ -Vandreutstilling
1996 Galleri BrandstrupOslo Rådhus, «Norske Bilder 96»
1995 Galleri BrandstrupOslo Rådhus, «Norske bilder 95»
1994 Tromsøkunstnere presenterer seg
1990 Tromsøkunstnere presenterer seg i Kulturhuset i Tromsø, Tromsø, Troms
1980/ 81 Fredrikstad og Haugesund
1977 Galleri F15Moss, Østfold
1976 «Kan Tøyenbadet bli hvermanns Edens Hage», «Park 62». Oppdrag fra Oslo kommunes Kunstsamlinger, Oslo
1976 «Kvinneutstillingen», Kunstnernes Hus, Oslo
1976 Utstilling etter oppdrag av Oslo kommunes Kunstsamlinger, Munch- museet og Oslo Informasjonssenter, Oslo
1975 Kunstnergruppen «Park 62», utstillinger Miljøendringer i Asker sentrum. Oppdrag fra Asker Kunstforening, Asker, Oslo
1975 «Norskt i dag», Hässelby slott, Stockholm, Sverige
1974/ 76 «Norsk Grafikk i dag», vandreutstilling, Tyskland
1972 «Grenseland», Oslo Kunstforening, Oslo
1972 Liljevalls Konsthall, Stockholm, Sverige
1969 UKS vårutstilling, Oslo, deltatt 4 ganger senere
1968 Kunstnerforbundet, juniutstillingen, Oslo
1968 Nordisk utstilling, Hassby slott, Stockholm, Sverige
1967 Statens Høstutstilling, deltatt 8 ganger senere
1967 Debutanter fra Høstutstillingen, Oslo Kunstforening, Oslo

Innkjøp
2001 Tromsø Universitet, Tromsø
1992 Tromsø Universitet, Tromsø, Troms
1991 Troms Fylkeskommune (regionsykehuset RiTø)
1990 RiTø Tromsø, Troms
1983 Troms Fylkeskommune
1983 Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø, Troms
1983 Norsk Samtidsmuseum m.m.
1982/ 84 Tromsø Universitet Tromsø, Troms
1982/ 79 Oslo kommunes Kunstsamlinger, Oslo
1971/ 82 Norges Bank
1971/ 82 Nasjonalgalleriet
1971/ 73/ 82 Riksgalleriet
1971/ 73/ 82 Norsk Kulturråd
div. mindre samlinger

Utsmykking
1989 Kroken sykehjem
1988 Porsangermoen Velferdsbygg, Porsangermoen, Finnmark
1987 Radiumhospitalet, Oslo
1985 Sparbanken Nord, Tromsø, Troms
1985 Telegrafen i Finnsnes, Finnsnes, Troms
1983 Grindbakken skole, Holmekollen, Oslo
1978- 79 Rommen skole, Stovner, Oslo

Stipend-priser
1988 Lorch Shives arbeidsstipend
1983 Tromsø kommunes Kulturstipend
1982 Troms fylkeskulturstipend
1980 Norsk Kulturråds etableringsstøtte
1973- 75 Statens 3- årige arbeidsstipend
1972 Bærum kommunes arbeidsstipend
1970 Ganeralkonsul Røndes minnesstipend
1968 3% av fondets arbeidsstipend

Annet
Medlemskap NBK, UKS, LNM