Grethe Gunneng

  • Medlem NNBK

Grethe Gunneng (født i Bardu i 1957), nå bosatt i Kragerø.
Med bakgrunn som tekstilkunstner arbeider jeg i spennet mellom håndverk og kunst; mellom hverdagens utfordringer og tankens flukt. Jeg er inspirert av det jordiske: Av rå materialer som torv og tarmskinn, av fint slipte steiner og slitte tekstiler.

Samtidig følger jeg tankens flukt over himmelen i grågåsas plogskjær; så vel som i poesiens og filosofiens verden. Mine inspirasjonskilder finnes i urfolks kunnskaper om overlevelse, i Eva Hesses utforskende kunst, i Hans Børlis poesi og i Henri Bergsons filosofi.

Grethe Gunneng har en allsidig bakgrunn og yrkeserfaring; fra agronom til billedkunstner. Kunstutdannelsen er bygget opp skritt for skritt. Med forankring i tradisjonell husflid og håndverk, var vev og maskinstrikking mine første forsiktige steg ut i kunst- og håndverksverdenen. Siden har hun bygget opp kunnskaper innenfor kunsthistorie, filosofi og samtidskunst.

Hun har hatt flere separatutstillinger og deltatt på en rekke samlingsutstillinger.

http://www.grethegunneng.no