Grete Andrea Kvaal er fotograf og billedkunstner og bosatt i Tromsø.

  • Medlem NNBK

Grete Andrea Kvaal bor og arbeider i Tromsø. Hun har arbeidet med fotografi som kunstnerisk uttrykk gjennom flere år. Gjennomgående i hennes omfattende fotoprosjekt er tid og langsomhet, både i forhold til selve arbeidsprosessen og tiden hun bruker på ulike tema. Prosjektene varer ofte over år, mange i samarbeid med andre kunstnere, musikere, forskere mm. 

Hun har for det meste arbeidet analogt med sort-hvit bilder, men har i senere år utforsket andre fotografiske teknikker. Fotografisk teknikk velges ut fra hva hun vil uttrykke, og hennes nåværende prosjekt, Et forunderlig liv om blomsten Germini, er digitalt og i farger. 

Kvaal er for tiden aktuell med utstillingen ALLE MINE REIN KJENNER JEG/Karen Anna og hennes siida 1986-2020, som består av fotografier og film. Bildene er fra 1986-93, og kortfilmen fra 2020. Utstillingen gir et tidsbilde av kvinners arbeid i reindriften.

Et annet viktig prosjekt er stillbildefilmen «Dagbok fra en avskjed» (2003) om kusinens død. Sistnevnte ble vist på  TIFF og kortfilmfestivalen i Grimstad samme år, fikk pris begges steder.

Selv sier hun om sin kunst:

Naturen er en viktig inspirasjonskilde, og naturens evne til å skape form opptar meg.  Former man undrer seg over, som minner en om menneskelivet eller gjenkjenner som storslåtte landskap. Former i stadig fornyelse, påvirket av naturens rytme, – og med naturen som formgiver.

I arbeid med ulike tema er jeg deltakende observatør, og griper i liten grad inn og påvirker. Bildene skapes i samspill med mennesker og natur, hvor jeg observerer og legger til rette, og løfter frem det man ikke så lett ser

Jeg ønsker at mine bilder skal berøre og være til ettertanke, gi større kunnskap og utvide seerens perspektiv.Verk og prosjekter hos NNKS

Kunstneren i NNKS' kunsthandel, utstillinger og prosjekter