Elin Már works with listening as and artistic practice and enjoy creating sound installations, performances, experimental music, organic sculptures, sensory walks. They co-run Røst Arist In Residence.

  • Medlem NNBK

Jeg arbeider med lyd, installasjoner, performance, eksperimentell musikk, skulpturelle elementer, organisk materiale og tekst.

Verker i Soundscape Røst serien eller lydverket Fjellene forteller at stillheten er døden, utforsker et sted, dets beboere og deres relasjoner. Jeg er opptatt av hvordan personlige historier ofte er politiske, og jeg tar utgangspunkt i det lokale, men tematikken er global. Jeg er nysgjerrig påhvordan et steds samtid hele tiden relaterer seg bakover og framover i tiden. Disse undersøkelsene gir meg kreativt materiale til å skape arbeider som reflekterer over de sosiopolitiske og natur-kultur historiene knyttet til stedet og de leder meg til formen; hvordan kan jeg fortelle denne historien, utforske og synliggjø re disse spenningene eller undersø ke disse relasjonene med estetiske virkemidler ?

Jeg begynner gjerne med soniske undersøkelser og lytter fokusert til og etter sted/miljø/tid. Improvisasjon og akutt sansning får samme plass som bearbeidelsen av sanseinntrykkene. Jeg er opptatt av natur/kultur dikotomien, klimaendringer og klimasorg, ikke menneske-menneske relasjoner, og kropp og kjønn. Jeg jobber ut i fra et postkolonialt feministisk og queer økologisk perspektiv, der teori og praksis er likeverdig. Det er ved den kroppslige utforskningen av spørsmålene jeg stiller meg, jeg virkelig finner

svar, Dette gjør at jeg har begynt å jobbe mer fysisk med publikum, gjennom performancer der jeg oppmuntrer til deltakelse, og utforsker utvekslingen som foregår.

Lenker:

www.childofklang.no

www.soundcloud.com/leynarrecordings

www.rostair.com

www.soundscaperost.com

www.lydersomnordland.no