Bjørn Tore Stavang

  • Medlem NNBK
Nettside
btstavang.no

Bjørn Tore Stavang (f.1965) bor i Kabelvåg i Lofoten etter å ha arbeidet i en del år som billedkunstner i Oslo. Sin kunstutdannelse har han fra Camberwell College of Art i London. Stavangs område er hovedsakelig maleri men han jobber også med collage.

” Mine arbeider har illusjon og troverdighet som fellesnevnere og mitt personlige objektgalleri innenfor maleri ligger tett opp til hva vi refererer til som virkeligheten. De stiller spørsmål rundt strukturer i den kulturelle fasaden som preger og styrer vår virkelighetsoppfatning. 

Den andre delen av arbeidene består av digitalt bearbeidede foto-collager som er printet ut i A-4 enheter og montert sammen til storformat. Disse henviser gjennom speilets enkle, men effektive virkemidler gjerne til samfunnsmessige motsetninger som makt/avmakt, individ/kollektiv.    
Arbeidene kan også leses som metafysiske tankemodeller som fabulerer rundt våre konvensjonelle omgivelser.”


Verk og prosjekter hos NNKS

Kunstneren i NNKS' kunsthandel, utstillinger og prosjekter