Bjørn Elvenes

  • Medlem NNBK

Bjørn Elvenes er vel den mest kjente kunsteren fra Sortland, og hans kunst har i flere sammenhenger skapt livlig debatt.

Elvenes har en magistergrad fra Kunstakademiet i Krakow, Polen, hvor han studerte på 90-tallet.  Krakow var en nokså grå og forurenset by på den tiden, med lite optimisme.  Og det var her Elvenes fikk sin mest kjente ide, tanken om å male en hel by i blå nyanser med spennende kontrastfarger innimellom, til glede for alle mennesker som besøkte byen.

Elvenes har en allsidig bakgrunn, og i tillegg til å være kunstner med utradisjonelle ideer, har han jobbet med flere andre prosjekt.  Russisk drivtømmer er blitt sanket inn langs norskekysten med egen båt, saget på egen sag og forvandlet til helt spesielle møbler.
Han har vært fergebillettør og fiskehandler, skipper på egen fiskebåt og driver av eget reklamebyrå.  Men det er som kunstmaler mange kjenner ham, med flere utstillinger både lokalt og i landsdelen.  Skulpturer, installasjoner og maleri er skapt av kunstneren, gjerne kombinert med en frisk politisk kommentar.