Arne Sørensen

Startet kunstnerkarrieren med separatutstilling i Modum kunstforening i 1963. Var medlem av kunstnergruppa GRAS.Har hatt årlige opphold i Lofoten fra tidlig 70-tall og fast bosatt fra 1994.

  • Medlem NNBK

Arne Sørensen (født 1937 i Vikersund). Han bor siden 1994 i Hopen, nær Kabelvåg i Lofoten.
Sørensen er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo, Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi i København.

Han har i flere omganger fått Statens reise- og studiestipend. Fra 1978 har han mottatt Statens garantiinntekt for kunstnere.

Sørensen startet kunstnerkarrieren med en separatutstilling i Modum kunstforening i 1963. Han var medlem av kunstnergruppa GRAS. Han har hatt og deltatt på flere utstillinger.

Bilder av Arne Sørensen er innkjøpt av Nasjonalgalleriet, Oslo kommunale kunstsamling m.fl.


Utdannelse
1971 Statens lærerskole i forming, Blaker
1963-64 Kunstakademiet/ under Søren Hjort Nielsen, København
1959-63 Kunstakademiet/ under Alexander Schultz, Oslo
1955-57 SHKS

Utstillinger
Separatutstilling
2007 Modum kunstforening, Modum
2005 Modum Kunstforening, Vikersund, maleri
2004 Min Plass, Bodø, grafikk
2000 Atelier Lofoten, Svolvær, separatutstilling
1999 Modum kunstforening, Vikersund, separatutstilling
1994,79 Ås kunstforening, Ås, separatutstilling
1992 og 18986 Gulden kunstverk, separatutstilling
1986,69,68 Modum kunstforening, Vikersund, separatutstilling
1985,75 Galleri Henrik, Eidsvoll, separatutstilling
1980 Galleri Ullern, Hokksund, separatutstilling
1978 Hammerfest kunstforening, Hammerfest, separatutstilling
1976 Ringerike kunstforening, separatutstilling
1976 Galleri Norske Grafikere, Oslo, separatutstilling
1974 Hadsel Kunstforening, Stokmarknes, separatutstilling
1972 Svolvær, separatutstilling
1968 Tønsberg, separatutstilling
1967,68 Galleri Kringla, Oslo, separatutstilling
1965,68 UKS, Oslo, separatutstilling
1963 Vikersund skole, separatutstilling

Gruppe-/kollektivutstilling
2006 Svolvær,
1997 Regjeringskvartalet, Oslo, Nordnorsk kunst gruppeutstilling
1993 Internasjonal Folkemusikk, festival, Bø i Telemark, kollektivutstilling
1987 Moskva, Norsk Grafikk, kollektivutstilling
1983 – 84 Hammerlund, Vandreutstilling, GRAS-10 år etter, gruppeutstilling
1983 Modum kunstforening, Vikersund, Jubileumsutstilling, kollektivutstilling
1973 vandreutstilling, Vest-Tyskland, Norwegische Graphik hette, kollektivutstilling
1965 vandreutstilling, Stavanger, Oslo og trondheim, kollektivutstilling

Års-/landsdelsutstilling
1980 Østlandsutstillingen, Oslo
1976-1997 Den Nordnorske Kunstutstilling, Vandreutstilling, Deltatt 14 ganger i perioden
1976-1982 Høstutstillingen, Oslo, Deltatt 7 ganger i perioden
1968 Høstutstillingen, Oslo AS Sørensens venner
1964-1980 UKS Vårutstilling, Oslo, Deltatt 12 ganger i perioden

Innkjøp
Nasjonalgalleriet
Riksgalleriet
Norsk Kulturråd
Oslo kommunale kunstsamling
Kunstakademiet

Utsmykking
1991 Modum Rådhus, Konsulent for utsmykking
1967 Modum kommune, Stalsberg skole Dekorasjon, keramikk i svømmehallen
Svanvik Folkehøgskole
Drammen sykehus
Norges Geografiske Oppmåling
Fremtiden, Drammen
Ål sjukestugu
Bodø Sykehus
UiTø, Universitetet i Tromsø, Maleri
Konsulentoppdrag
1996 Honningsvåg sykeheim, Honningsvåg
1981 Norges geografiske oppmåling, Hønefoss

Undervisning- foredragsvirksomhet
2004 Nordland, Den kulturelle skolesekken
1989-96 Kunstskolen i kabelvåg, Undervisning maleri, Grafikk, tegning

Stipend-priser
fra 1978 Statens garantiinntekt for kunstnere
2005 reisestipend
1976 og 1966 Statens reise- og studiestipend

Studiereiser
2005 De britiske øyer, Shetland, Orkney, Scotland, England.
2005 København
2003 Lisboa og Madrid
2001 Athen
1980 Leningrad og Moskva
1963 Italia

Verv
1998 – NBK, Styremedlem
1995-97 Nordnorske Bildende kunstnere, Leder
1987-94 Modum kommune, Leder av hovedutvalg for kultur
1987 Norske Grafikere, Medlem av juryen
1987 Statens stipendiekommite, leder
1987 Buskerud Bildende Kunstnere, Medlem av juryen
1986-87 Bildende Kunstneres styre, Medlem
1986-87 Statens Stipendiekommite, medlem
1983-94 Modum kommune, Medlem av kommunestyret
1983-84 Østlandsutstillingen, Medlem av juryen
1973-77 Riksgalleriet, Utstillingsleder for turneer
1973-74 Buskerud Bildende Kunstnere Styreverv
1969 UKS Leder
1968-70 UKSStyremedlem