Annelise Josefsen

  • Medlem NNBK
Nettside
josefa.no

Utdannelse
1979-1083 Vestlandets Kunstakademi

Innkjøp
2002 Sametinget, Sverige
2001 Nordkapp Museet, Honningsvåg
1999 Samiske Samlinger, Karasjok
1995 Nordbottens läns Landsting, Luleå
1991 Borre Kommune, Horten, Til Bakkenteigen
1988 Norsk Kulturråd, Lillehammer
1987 Statens Konstråd, Sverige
1986 Samiske Samlinger, Karasjok
1985 Bergen Billedgalleri, Bergen
1985 Samiske Samlinger, Karasjok
1985 Norsk Kulturråd, Bergen

Utsmykking
2005 Forsvaret & Utsmykkingsfondet, Setermoen leir. Steinskulpturer
2004 Jokkmokk Kommune, Jokkmokk. Skulpturpark
2004 Statoil, Hammerfest. Tre- og Steinskulpturer
2003 Kautokeino kommune og Utsmykkingsfondet, Kautokeino Sykehjem. Alter/veggutsmykking i kapell. Stein
2002 Lødingen kommune & Utsmykkingsfondet, Lødingen Videregående Skole. Steinskulptur
2001 Asker kommune & Utsmykkingsfondet, Hagaløkka Skole, Asker. Skulptur i Stein og metall
2000 Utsmykkingsfondet Sameskolen på Andselv. Steinskulpturer
1999 Borre Kommune & Utsmykkingsfondet, Borre Idrettshall, Horten. Steinskulptur
1993 Utsmykkingsfondet, Universitetsplassen Tromsø. Stein
1993 Hammerfest Kommune & Utsmykkingsfondet, Hammerfest Bibliotek. Treskulptur
1993 Stokke Kommune & Utsmykkingsfondet, Frydenberg Barnehage. Lekeskulpturer i stein
1993 Stokke Kommune & Utsmykkingsfondet, Avlastningsbolig, Stokke. Skulpturet i stein
1990 Karasjok Kommune/Utsmykkingsfondet, Karasjok Kulturhus. Tre relieff
1984 Bergen Fylkeskommune Ladugården Sykehjem. Tre relieff

Stipend-priser
2004 SKFV, 1-årig Arbeidsstipend
2003 SKFV, Materialstipend
2003 BKH, Billedkunstnernes Vederlagsfond
2003 SKFV, Samiske Kunstnere og Forfatteres Vederlagsfond, Reisestipend
2001 SKFV, 1-årig Arbeidsstipend
1999 Staten, Reisestipend
1996 SKFV, Samiske Kunstnere og Forfatteres Vederlagsfond, Prosjektstipend
1994 Synnøve & Elias Fergerstens stiftelse
1991 Staten, 3-årig arbeidsstipend
1989 & 1990 Billedkunstnernes vederlagsfond, Saviostipend
1988, 1996, 1998, 2001 BKH, Billedkunstnernes Vederlagsfond
1987 & 1984 Staten, Etableringsstipend
1986 Nordisk Sameråd, Reisestipend
1985 Inger & Edvard Munchs Legat

Verv
Har hatt verv i styrer og kunstneriske råd som vanlig medlem og styreleder i nesten alle år siden 1986. Devis i Vestfold Billedkunstnere og Samiske Kunstneres Forbund. Nordisk Kunstforbund. Har vært representant i Norsk Kulturråd (Underutvalg).