Jeg arbeider med små skulpturer i ulike materialer inspirert av naturens småkryp. Veggobjekter i polyester-støp og lexan hvor jeg støper inn materialer linket opp mot ulike temaer.

  • Medlem NNBK

Anne Rita Nybostad (1964) født i Mosjøen og bosatt i Tvervik  i Beiarn.

Utdannet ved Nordland Kunst – og filmskole (1984-86), Statens Høgskole for kunsthåndverk og design (1986-87) og Vestlandets Kunstakademi (1987-91).

Hun arbeider med skulptur og tredimensjonale objekter. Assemblage-teknikk og bruk av funne objekter går igjen i hennes verk.

Nybostads arbeider kan minne om en form for samtidsarkeologi. De fremkaller en fascinasjon over poesien i det ubetydelige, enten det er finurlige skulpturer, eller funnene objekter som kanskje har en spesiell historie knyttet til seg. Historier som bare er tilgjengelige for oss ved at vi selv forteller dem. Hun har deltatt på en rekke utstillinger, og hennes arbeider er bl.a. innkjøpt av Nordnorsk Kunstmuseum.

http://www.anneritanybostad.net


Utdannelse
1987-91 Västlandets Kunstakademi, Bergen. Skulptur
1986-87 Statens Høgskole for Kunsthåndtverk og Design, Bergen. Tekstil
1984-86 Kunstskolen i Kabelvåg. Tekstil
1983-84 Verdal vgs, tegning, form og farge II
1982 Vefsn vgs, Mosjen, Handel og kontor
1982 Sjøgata vgs, Bodø, Søm
1980-81 Saltdal vgs, Rognan, Tegning, form og farge I

Utstillinger
Separatutstilling

2015  Galleri Nord-Norge, Harstad.

2015  Sommerutstiller i Mosjøen Kunstforening

2015  Havmann-kunstner i Rana Kunstforening.

2009-12  Atelier Tvervik. Utstilling under årets Jazzfestival.

2011  Nordnorsk Kunstnersenter, NNKS, Svolvær.

2011 Høstens Kunstnerprofil ved Bodø kulturhus, utstilling i foaje.

2010  Kalottspel i Målselv.  `Samspill`
2008 Galleri Nord-Norge, Saltstraumen, `Opus for to`, Bodø
1996 Trondhjem Kunstforening
1994 Bodø Kunstforening
1993 Tromsø Kunstforening

Gruppe-/kollektivutstilling
2008 Nordnorsk Triennals 2008, Vandreutstilling i regi av Nordnorsk Kunstnersentrum, Luleå konsthall, Sverige, Filosofgangen, Odense, Danmark, Østfold Kunstnersenter, Fredrikstad, Nordnorsk Kunstnersenter, Svolvær
2007 Mosjøen Kunstforening, Juleutstilling
1996-98 Henie-Onstad Kunstsenter, Vandreutstilling i Norden, Kroppen i Kunsten
1993 Posrsgrund og Telemark Kunstsenter, Vesterålsutstillinga
1992-93-97-98-99 Nordnorsk Kunstnersentrum, Svolvær, Nordnorsk Samtidskunst
1992 Vesterålsutstillinga
1991 Bergen Kunstforening, Avgangsutstilling `8VKA91`

Års-/landsdelsutstilling
2008 Den Nordnorske Kunstutstilling
1992-93 Den Nordnorske Kunstutstilling, Vandreutstilling i Nord-Norge

Innkjøp

2014 Beiarn Sykehjem, vegg-objekt

1998 Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø, Skulptur `Funn`
1996 Pilotgalleriet, Bodø, Skulptur `barnas His and Hers`
1996 Bodø Kommune, Kulturkontoret, Skulptur `Opp Ned`
1990 Elkem Aluminium, Mosjøen, Skulptur `Vikingen`

Utsmykking
2013  Utsmykking av trafo i Glomfjord.
2013 Utsmykking ved Saltvern Tannklinikk i Bodø. 2 veggobjekter.
2010 Utsmykking Mosjøen Tannklinikk

2009 Nordlad Psykiatriske Sykehus, NPS Bodø, 4 skulpturer for vegg i polyesterstøp og lexan
2009 Mosjøen tannklinikk, Veggobjekter i polyester og lexan
2008 Alta ungdomssenter, Alta, `Calliphora I og II` skulptur
2007 Moldjord Barnehage, Beiarn, Veggmaleri, `Krumelurekroppen 1.2.3!`
2003 Elvebakken sykehjem, Alta, Hommage I-III
1994 Bodø Kommune, Barnas hus, barnehage,`Barnas Hus`
1991 Kulturverkstedet, Mosjøen, Fontene, `Post Aqua`

Konsulentoppdrag
2001-03 Utsmykkingsfondet, Hunstad Kultursenter, Bodø, Skulptur ved Jenny Alnes

Undervisning-foredragsvirksomhet

2013  `Fra skrot til Skulptur`.  Kunstprosjekt i regi av Beiarn Kulturskole.

2012  Kunstprosjekt på eget atelier.  Naturbasert uteskulptur.

2011  DKS-Kunstprosjekt på eget atelier.  Trykking av mønster på skinnfell.

2010  Skulpturprosjekt på eget atelier i fbm utstillingen `Hain Sailte`

2008 Tollå Barnehage, Beiarn, Skulptur- og maleprosjekt, `Himmelen over oss`
2007 Moldjord/Tollå barnehage, Trones og Moldjord skole, Beiarn, Skulpturprosjekt , `Gandfluene`
2007 Gildeskål, Maleprosjekt, `Mikaloff Wigdel`
2007 Enga, Spildra og Neverdal skole i Meløy, Skulpturprosjekt, `Sagn får nye uttrykk`
2007 Lødingen barneskole, Maleriprosjekt, `Europa`
2007 Moldjord skole, Beiarn, Maleriprosjekt, `Almeskogens Hemmelighet`
2007 Trones skole, Beiarn, Maleriprosjekt, `Verdensrommet`
2006 Sørvågen skole, Lofoten, Maleriprosjekt, `Liv under Lofotvegg`
2006 FINN, NUK ++ Maleriprosjekt med utviklingshemmede
2005 Moldjord skole, Beiarn, Scenografi og utescene iforbm åpning av ny scene ved skolen
2005 Ramsund skole, Maleriprosjekt, `Full Pott`
2004 Leirfjord skole, Maleri- og skulpturprosjekt, `Omkring ala Mellom`
2004 Grane barneskole, Maleriprosjekt, `Trofors City zoo, Magiens verden too`
2004 Susendal skole, Maleriprosjekt
2004 Bø i Vesterålen, Skulpturprosjekt `Varder`
2004 Myken, Skulpturprosjekt ,`Varde`
2002 Svolvær barne-og ungdomsskole, Skulpturprosjekt, `Atlantis`
2001 Nord-Gratangen skole, Skulpturprosjekt, `Arken`
2001 Østbyen skole, Bodø, Skulpturprosjekt, `Fifth Heaven`
1999 Mørkvedmarka barneskole, Bodø, Bygge en skulptur i skogen ved skolen
1996 Jyveskyle, Finnland, Skulpturprosjekt `His and Hers`
1995 Pilotgalleriet, Bodø, Omvisning for barn og unge
1995 Bodø Kunstforening, Omviser for utstillingen `Saana Afrika`, Museet for Samtidskunst
1994 Bodø Kunstforening, Omviser på div. utstillinger

Stipend-priser
2007 og 93 Nordland Fylkeskommune, Reisestipend
2003 og 05 Billedkunstnernes Vederlagsfond
2001 Nordnorsk Kunstnersentrum, Prosjektstøtte
2000 Bodø Kommune, Prosjektstøtte
1998 Statens stipender, Etablererstipend
1996 SLEIPNIR, Reisestipend
1993 Statens stipender, Debutantstøtte og Materialstipend

Verv
2007-09 NNBK, Styremedlem
2003-05 NNBK, Styremedlem
1998-99 FINN, Kunstutvalget for billedkunstmarkeringen i 1999
1996-98 NNKS, Kunstnerisk Råd
1994-96 NNBK, Kontrollutvalget

Annet
2011-15   Leder for Driftsutvalget, Beiarn kommune.
2010-      Lærervikar i grunnskolen. Div fag.
2009       Opprettet `Galleri Eftf`, en kunstkafe/galleri i Tvervik, Beiarn
2008-15 Kommunestyrerepresentant, Beiarn kommune
2004-07 Bygget opp eget atelier i Tvervik, Beiarn
2001-03 Kontormedarbeider ved SKINN, Samorganisasjon for kunstformidling i Nordnorge
1997-99 Intendant ved Bodø Kunstforening
1996-97 Formidlingsstilling ved Pilotgalleriet i Bodø
1995 Fungerende leder for Den 50. Nordnorske kunstutstilling
1995 Vaktmesterstilling i Bodø Kunstforening, Utstillingsmontør, oppbygging av formidlingssalg for kunstnere
1993-04 Tekstillærer ved Andenes ungdomsskole
1992-93 Deltager på Gudmorprosjektet for kvinnelige ledere, Andenes