Som kunstner produserer og jobber jeg innen ulike tverrfaglige retninger gjennom billedkunst, performance og i nære samarbeid med musikere.

 • Medlem NNBK

Jeg er født og oppvokst i Lakselv- Porsanger kommune i Finnmark.
Min kulturelle arv og tilhørighet har dype røtter i den norske, samiske og kvenske
kulturen. Nå er jeg bosatt i Stavanger hvor jeg jobber som billedkunstner og universitetslektor i forming ved Universitetet i Stavanger på Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.

Min yrkespraksis er delt mellom det å være utøvende billedkunstner, produsent, kunstformidler og pedagog. Ulike oppdrag og engasjement med kunstnerisk innhold i tillegg til eget skapende arbeid som billedkunstner, har vært en viktig del av mitt arbeidsfelt gjennom pilotprosjekter, DKS, Festspill, jazzfestivaler og europeisk kulturhovedstads prosjekter i Stavanger2008. Fra 2003 til våren 2020 har jeg turnert på nasjonalt plan gjennom DKS i grunnskoler og videregående opplæring som soloartist, eller gjennom nære og inspirerende samarbeid med musikere.  Jeg ser tilbake på et hektisk turneliv og en fantastisk reise der relasjoner og møter med elevgrupper som følger ordinær undervisning, og elevgrupper som har individuell opplæringsplan-IOP har gitt meg nye verdier, og gjort noe med meg som menneske og kunstner på en positiv måte.

Som billedkunstner jobber jeg innen ulike retninger og materialer. I maleriet beveger meg i landskapet mellom det abstrakte og figurative billeduttrykk med medier innen akryl og oljemaling på lerret og papir.  I 2015 fanget fotografiet min oppmerksomhet i det skapende- hvor jeg jobber med collage gjennom ulike medier mot foto på akrylplast.

Siste oppdaterte kollektive kunstutstilling:

I utstillingen «40 jagi» under Sámi Dáiddafestivala 2019 på Alta museum, deltok jeg med to malerier med tittelen «2018» og «2019». Jeg valgte to verk som sanselig og personlig speilet årene 2018 og 2019 der kjærlighet til livet, sorg, nye muligheter, politisk urettferdighet
og ensomhet, transformeres mot et estetisk uttrykk i et maleri. Gjennom poetiske dialoger og samtaler gjenspeiler kunstuttrykket i verkene et estetisk perspektiv mot tilhørighet og indre lengsel- til Sámpi og Finnmark, til det som var, sorgen, til det som er- til naturen, menneskene- til livet.

 

 

 

 


CURRICULUM VITAE

Kunstner Anita Jakobsen

 Email: anita.jakobsen@live.no

Oppdatert 06.12.20

MEDLEMSKAP

 Universitet i Stavanger Universitetslektor forming. Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Institutt for barnehagelærerutdanning. http://www.uis.no

UTDANNING

 • 2014 -17 Masterprogrammet ved Høgskolen på Vestlandet HVL campus Rommetveit.

Master i Kreative fag og læreprosesser-profil Kunst og Håndverk.

 • 2004 – Grafisk Verksted Stavanger. Dyptrykk
 • 2002 – 2003 Universitet i Stavanger. Praktisk Pedagogisk Utdanning avd. for Lærerutdanning
 • 1996 – 97 Høgskolen i Stavanger avd. Kunstfag. Institutt for musikk og dans IMD – Dans 1
 • 1997 – Høgskolen i Stavanger. Institutt for sykepleie. Anatomi /fysiolog/mikrobiologi
 • 1988 – Grafisk verksted – Stavanger. Hospitant.
 • 1987 – Kunstskolen i Rogaland. Hospitant maleri under kunstner Terry Nilssen Love
 • 1985 – 87 Kunstskolen I Rogaland.
 • 1984 – 85 Høyskolen I Rogaland, humanistiske og estetiske fag.
 • 1979 – 80 Vest-Finnmark VGS. Tegning/ Form/ Farge.
 • 1974 – 75 Gauldalfolkehøgskole. Musikk / Drama.

 

VERV

 • 2016-18 Sámi Dáiddačehpiid Searvi SDS – Samisk kunstnerforbund – Styremedlem
 • 2015-16 Sámi Dáiddačehpiid Searvi SDS Vara styremedlem
 • 2012-13 Sámi Dáiddaguovddáš SDG-Samisk senter for samtidskunst Styremedlem
 • 2010-12 Sámi Dáiddaguovddáš SDG Styre nestleder
 • 2008-10 Sámi Dáiddaguovddáš SDG Vara styremedlem
 • 2010-12 Bildende Kunstners Forening Rogaland. Vara representantskap for KIR.

 

TILDELT STØTTE FRA

INNKJØPT AV

 • 2007 – Lund Kommune
 • 2004 – Bjerkreim Kommune
 • 2001 – Stavanger Kommune
 • 2000 – Tysvær Kommune

 

KOLLEKTIVE UTSTILLINGER 1987-2019

 • 2019 – Sámi daiddafestivála 40 Jagi medlemsutstilling Alta Museum Sámi Dáiddačehpiid Searvi Samisk Kunstnerforbund
 • 1999 – Rogaland Kunstnersenter, Tollboden. Den Blå Promenade. Maleri og Skulp
 • 1997 – 2004 Rogaland Kunstnersenter. Årlige medlemsutstillinger på sentrets galleri.
 • 1995 – Den 50. Nord Norske Kunstutstilling. Maleri.
 • 1994 – Kultur huset Sølvberget Stavanger. Utrykk frå Ryfylke. Maleri
 • 1989 – Galleri Sølvberget. 30 års jubileet for KIR– Kunstskolen i Rogaland. Maleri.
 • 1987 – Den 42. Nord Norske Kunstutstilling. Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard. Maleri.
 • 1987 – Sandnes Kunstforening. Avgangsklassen på KIR. Maleri.

SEPARAT UTSTILLINGER

 • 2017 – Master utstilling HVL Stord, Performance Poesi
 • 2007 – Lund kommune Galleri Bakeri
 • 2003 – Bjerkreim Kommune, månedens kunstner.
 • 2002 – Bjerkreim Kommune, månedens kunstner.
 • 2000 – Rogaland Kunstnersenter. 10 kunstnere I 10 dager.  Malerier og performance.
 • 1990 – Ryfylke Kunstlag- vandreutstilling malerier.
 • 1989 – Sola Kulturhus, maleri

FRILANDS OPPDRAG 1994-2019

 Innlegg på konferanser og nettverks samlinger

 • 2018 – Sametingets kunstnerkonferanse. Sametinget i Karasjok.
 • 2018 – Kulturtanken – Sametinget i Norge. Innlegg om kunstformidling. Konferansen:  NASJONENS STEMMER – Samisk kunst og kultur i Den kulturelle skolesekken.
 • 2017 – Arts and Education 2017- konferanse HVL Høgskolen på Vestlandet campus Stord.   Fremføring av master prosjekt Performance Poesi
 • 2016 – Den Kulturelle skolesekken (DKS) Rogaland – nettverks møte for kulturkontakter. Innlegg produksjon Fjærlett.
 • 2013 – Litteraturhuset i Oslo. Seanse – Norsk Kulturråd – INK2013 konferanse Innlegg og fremføring av produksjon, Fjærlett og et Piano.  Ann Sofie Godø piano
 • 2012 – DKS Nord-Trøndelag, Stiklestad kurs og konferansesenter. Innlegg og fremføring- Fjærlett, et tilrettelagt kunstprosjekt.
 • 2012 – Kultur i Troms, DKS nettverkssamling Rica Ishavshotell. En annerledes skoledag.
 • 2010 – Stavanger kommune. Konferanse- Kultur gir helse. Innlegg- Silhuett Om kunstformidling til beboere på institusjoner for eldre.
 • 2010 – Nettverksmøte i Trondheim for nasjonale aktører i Den Kulturelle Skolesekken.Innlegg- Fjærlett, om formidling til elever med tilrettelagt undervisning.
 • 2009 – Stavanger kommune. Konferanse Kultur gir helse. Innlegg- Male til musikk.
 • 2009 – Rogaland fylkeskommune. Konferanse Samspel. Innlegg- Kunstproduksjon Fjærlett.
 • 2008 – Haugesund Billed galleri. DKS samling arr. Rogaland fylkeskommune (RFK)
 • 2007 – Nordland fylkeskommune. DKS Nordland Konferansen kulTUR . Innlegg- Barn Jazz Kunst
 • 2003-04-05-07- Rogaland Kunstsenter – DKS samling arr. DKS Rogaland Fylkeskommune
 • 2006 – Rennesøy Kommune – Årsmøte i bedriftskunstforening
 • 2005 – Strand Kommune Kulturetaten. Innlegg- Om formidling av kunst.
 • 2005 – Haugesund Billedgalleri – DKS samling arr. Rogaland Fylkeskommune.
 • 2005 – Stasjon K Sandnes – Innlegg om formidling av kunst. DKS Rogaland Fylkeskommune

 

Den kulturelle skolesekken DKS

 • 2019 – DKS Rogaland Turne Winsor Blue, forestilling og maleverksted for småtrinn.
 • 2014 -18 Kultur i Troms DKSS Den kulturelle spaserstokken. Prosjekt Male til Musikk
 • 2015 -17 Drivhuset musikkverksted Bilder og Bulder. http://drivhuset.org/bulder/
 • 2015 -16-17 – 18 DKS Rennesøy Silhuett av en skulptur.
 • 2011 -12-15-16-17 Scene Finnmark. Fjærlett– tilrettelagt kunstproduksjon for grunnskole.
 • 2011 – 12-17 DKS Rogaland Fjærlett– tilrettelagt kunstproduksjon i videregående opplæring.
 • 2015 – Kultur i Troms/Musikk i Troms. Fjærlett og et Piano PianistAnn Sofie Godø
 • 2014 -15 – 19 DKS Rogaland Produksjon Winsor Blue.
 • 2014 – Kultur i Troms. Fjærlett
 • 2014 – Nord Norsk Kunstnersenter/Scene Finnmark DKS produksjon Rabbel & Rytme
 • 2012 -13-14 DKS Nord-Trøndelag prosjekt Fjærlett
 • 2012 -13 DKS Rogaland DKS produksjon Fjærlett Fargen Rabbel Lydbilde. Tilrettelagt for VGS.
 • 2012 – Kultur i Troms DKS forestilling og produksjon Fargen er lysets barn
 • 2011 -12 Kultur i Troms produksjon Bilde Lyd Bevegelse. Pianist Ann-Sofie Godø.
 • 2011 – Kultur i Troms. Produksjon Fjærlett. Grunnskole og VGS for elever med spesielle behov.
 • 2011 – DKS Rogaland. Produksjon Lydbilde for elever med spesielle behov.
 • 2011 – DKS Stavanger. Produksjon Lydbilde.
 • 2010 – DKS Karmøy. Produksjon Lydbilde.
 • 2010 – DKS Nordland. Produksjon Lydbilde.
 • 2010 – Kultur i Troms. Tilrettelagt produksjon Fargen er lysets barn Lyset er fargens mor.
 • 2010 – DKS Karmøy Kulturskrinet. Produksjon Rabbel & Rytme.
 • 2009 – DKS Sortland. Produksjon Når joik møter farge og streker møter joik. Prosjekt og tverrfaglig workshop med musiker Torgeir Vassvik.
 • 2009 – DKS Bodø. Produksjonene Fargen er lysets barn-Rabbel & Rytme http://bodo.ksys.no/pub/bodo/main/?aid=4237&cid=1274&sac=all&viewall=1
 • 2009 – DKS Stavanger kommune. Fargen er lysets barn Lyset er fargens mor.
 • 2008 – Kultur i Troms- Trastad samlinger. Produksjon Lydbilde. Samarbeid med cellist Runa  Bergsmo. For elever med tilrettelagt skoledag og omvendt inkludering.
 • 2008 – DKS Nordland. Produksjon Fargen er lysets barn Lyset er fargens mor. Rapport: http://www.fauske.vgs.no/Filnedlasting.aspx?FilId=4219&MId1=0&MId2=&MId3=&Print=1&
 • 2008 – DKS Rogaland og Karmøy. Fjærlett produksjon for elever med tilrettelagt skoledag.
 • 2007 – Kultur i Troms og Festspill Turne’. Produksjon Avtrykk av et Inntrykk. Visuell kunst og musikk. Musikere Finn Sletten, Eivind Valdnes og Didrik Ingvaldsen.
 • 2007 – Stavanger2008 -Universitet i Stavanger-RFK. DKS prosjekt Bilde Lyd Bevegelse.
 • 2005 – 07 DKS Rogaland. Produksjonene Rabbel & Rytme / Fargen er Lysets Barn.

          http://www.h-avis.no/puls/om-a-holde-en-blyant-1.1758282

 • 2006 – DKS Rogaland turne, Rabbel & Rytme www.skolesekken-rogaland.no
 • 2003 – 04 DKS Rogaland Produksjon: Fargen er lysets barn Lyset er fargens mor
 • 2003 – DKS Rogaland. Utstilling av egne verk, workshop og foredrag om KH-faget og L97.

Festivaler

 • 2014 – DKS festival Oslo. Bilder & Bulder  Drivhuset Musikkverksted http://drivhuset.org/bulder/
 • 2010 – Nordlyst-festivalen. Prosjekt Bilde Lyd Bevegelse. Åpnings seremoni.
 • 2006 – Jazz Weekend i Vesterålen. Jazz Kunst Barn– musikk og visuell kunst. Workshop og forestilling med Jazz trio og elever fra Holand og Holmstad skole.
 • 2006 – Jazz Weekend i Vesterålen. Avtrykk av et uttrykk. Kunstprosjekt med publikum Roger Johansen konsert Evening Songs. www.sortlandjazz.no
 • 2005 – Kulturfestivalen i Hauge i Dalane. Kunstverksted.
 • 2004 – Kulturfestivalen i Egersund. Kunstverksted.
 • 1998 – Kulturfestivalen i Ryfylke. Kunstverksted for barn i Kulturhuset i Rennesøy.

Festspillene i Nord-Norge FINN www.festspillnn.no

 • 2014 – Barnas festspill. Prosjekt Møter i Barnas Atelier.
 • 2010 – Barnas festspill. Prosjekt Silhuett.
 • 2009 – Barnas Festspill Kunstverksteder for barnehager.
 • 2007 – Barnas Festspill. Rim & Regler Rytme & Farger. Samarbeid og forestilling med musiker Håvard Lund
 • 2006 – Barnas festspill- Nordnorsk Kunstnersenter NNKS. Kunstverksteder for barnehager. http://www.nordlys.no/kultur/article2167653.ece 

Stavanger2008  Europeisk Kulturhovedstad 2008

 • 2009 – Øyane sykehjem. 4 dagers seminar og workshop med ansatte. Livet Kunsten og Kulturen
 • 2007 – Stavanger2008 prosjekt Livet Kunsten og Kulturen. Kunstprosjekt med beboere, barnehagebarn og skole elever på Øyane sykehjem. http://www.aftenbladet.no/kultur/2008/article530037.ece
 • 2006 – 07-08 Europeisk Kulturhovedstad Stavanger2008 prosjekt Bilde Lyd Bevegelse. Prosjekter på universitetet i Stavanger og grunnskoler i Stavanger kommune.  Samarbeid med Leith Symington Institutt for musikk og dans UiS

Frilans oppdrag, kunstprosjekter og formidling

 • 2011 – Stavanger kommune. Prosjekt Silhuett. Øyane sykehjem.
 • 2011 – Lund kommune. Kunstprosjekt i barnehager.
 • 2009 – Hjelmeland Kunstlag. Den kulturelle spaserstokken.
 • 2009 – Time kommune. Kurs for spes. pedagoger ved Bryne skole.
 • 2009 – Stavanger kommune. Male til musikk. Malerkurs for ansatte ved omsorgs institusjoner i Stavanger kommune. Oppfølging på arbeidsplass.
 • 2007 – Skulptur prosjekt Håland skole i Sola kommune. Flaksende moro på Håland skole – Lokalen på nett – NRK Nyheter
 • 2007 – Prosjekt SMELT, Martha Rise vokal, Idar Hauge piano og Anita Jakobsen maleri. Konsert
 • 2007 – Lund Musikk og Kulturskole. Tverrfaglig prosjekt- åpning av Galleri Bakeri.
 • 2006 – Rødvær Skole 06. februar. Produksjon Min samiske og norske arv.
 • 2004 – Rogaland Kunstsenter Formidlings prosjekt, Vikeså Skole.
 • 2002 – Forus Videregående Skole. PPU praksis. Prosjekt Bilde Lyd Bevegelse.
 • 2002 – Formidlingsprosjekt i Bjerkreim kommune.
 • 2002 – Sunde Skole, SFO. Kunstgruppe med 1. og 2. klasse. Jobbet med interiør.
 • 2002 – Rennesøy Skole. Faneprosjekt.  Kunstneriskansvarlig 6. til 7. klasse
 • 2000 – Rennesøy Kulturkontor. Instruktør i dans for UKM.
 • 2000 – Prosjekt Rus, maleri med 9. klassinger fra Finnøy og Rennesøy Skole.
 • 2000 – Skolene i Rennesøy Kommune, 1 til 7. klasse. 11 Brev Til Verden.Utstilling av verkene 01. Januar 2000  Kulturhuset i  Rennesøy.
 • 1994 – 96 Buøy skole. Kunst På Tvers. Pilot prosjekt. De fire elementer, vannprosjekt. Jordprosjekt: 14 skulpturer satt sammen i en installasjon i parken på Buøy.