Agnes Elisabeth Reiersen

  • Medlem NNBK

Jeg arbeider både med tegning og maleri, bruker mest akryl. Passer meg bra, for jeg kan arbeide i flere lag på kort tid. Jeg skifter mellom små og store formater, gjerne kvadratiske. Arkitektur, lys- og skyggespill, slitte overflater, gamle redskaper, overraskende hendelser, menneskers samspill, literatur, og naturens uendelige former inspirerer.


Utdannelse

Fotokurs, v. Tor Vaageng
Kurs 1997 Tromsø, Videreutdanning, maleri og teknikker
i regi av Kunstakademiet, Oslo
1997 og 1998 Studert under Ivar Dillan og Kurt E.B.Hansen
1991-1993 Kunstskolen, Kabelvåg
1988 Sommerkurs, maleri, Folkehøgskolen i Kabelvåg
1982-1983 Forming, videreutdanning, Bodø Lærerhøgskole
1974 – 86 Friundervisningen, Bergen, Trondheim og Bodø, Keramikk, maleri
1972-1974 Førskolelærerutdanning, Bodø Lærerhøgskole

Utstillinger
Separatutstilling

2014 Galleri «Ofoten» Narvik Kunstforening, Narvik, sammen med Anne-Grethe Mjønes Coldevin «MALERI – TEGNING – FOTO»

2007 Det lille Galleri, Bodø
2004 Atelier Lofoten, Svolvær
2003 Separatutstilling/Juleutstilling, Melbu Kunstforening
2002 Bodø Kunstforening, Bodø
2001 Alta Kunstforening, Alta

Gruppe-/kollektivutstilling

2019 LOOK NORTH. A Horizontal State of Mind, under Festspillene i Harstad

2019 Medlemsutstilling NNBK og NKNN v/ NNKS

2015 Bodø by´s 200-årsjubileum, jubileumsutstilling, Bodø Kunstforening

Sommerutstilling Bodø Kunstforening

2015 ILIOS-festival,  Tegneutstilling, Galleri Nord-Norge

2014 Grunnlovsjubileumet, Utstilling NNKS

2013 Bodø Kunstforening, Bodø, «Kunst i natur » (KIN),

2013 Bodø Kunstforening, Bodø FIG,s fellesutstilling i foajeen

2012 Jønkøping, fellesutstilling m flere FIG-kunstnere

2010 Bodø Kunstforening, Festivalutstilling under Musikkfestuka

2004 Frazier Museum, Kentucky, USA

2004 GALERIAZERO.COM, Barcelona, Spania

2004 «Olje-uka», Mosjøen

1998 – 2019 Desemberutstillingen, Bodø Kunstforening

1998 Nordnorsk Kunstnersenter, Svolvær, «Nordnorsk Samtidskunst»

1993 Kunstfestivalen, Lofoten

Års-/landsdelsutstilling
nr 52, 53, 54, 56, 66 Den Nordnorske Kunstutstilling
2004 Kirkenes, Tromsø, Harstad, Nordnorsk Samtidsutstilling, «Triennalen»
1998 NNKS, Svolvær, Nordnorsk Samtidskunst

Innkjøp

2019 Fylket/ Nordlandssykehuset NLSH  HF

2005 Bodø Kommune, Kulturavdelingen

2003 Hadsel Kunstforenings faste galleri

2003 Finnmark Fylke, Alta Helsesenter

2002 Svolvær Kunstforenings faste galleri

2002 Nordlandsbanken, Bodø

Div. private samlinger, Bodø

Illustrasjoner
Bodø og omegn turistforenings medlemsblad, Illustrasjon til dikt skrevet av Helga Reiersen

Undervisning-foredragsvirksomhet
2018 Inspirator v.utstilling i «Fjøset» under Verdensdagen for Psykisk Helse

2007 Bodø Psykiatriske Dagsenter, Lærer/inspirator for kurs i abstrakt maleri

2002-03 Veileder/aktivitør i «Ny Giv»v. Kirkens Bymisjon Bodø

Stipend-priser
2001 Nordland Fylkeskommune, Kulturavdelingens reisestipend
2001 Norsk Kulturråds debutantstøtte

Studiereiser
2001 Island
1992 England
Spania, Italia, Hellas, USA, over mange år

Verv

2020 Vara Kunstnerisk råd v. Bodø Kunstforening

2009-2014 Medlem av valgkommiteen, Bodø Kunstforening
2003-2005 Kunstnerrepresentant i styret til Bodø Kunstforening
2002-2003 Medlem av kontrollkommisjonen, NNBK
1993-1994 Daglig leder av Nordnorsken.
Bodø Kunstforening, Vara til kunstnerisk råd
FIG Bodø, Arbeidsutvalget

Annet

2013 «Kunst i natur», (KIN) , Biennale, Kjerringøy

2010, bygget eget atelier v sitt hjem
2009 «Kunst i natur», tverrfaglig stedsrelatert prosjekt/ Biennale i Kjerringøy, KIN
2005-2009 Medeier av «Det lille galleri» i Bodø
1999 Performance under framføring av komponist Ida Heidels samtidsmusikk i Bodø Kulturhus

Mangeårig medlem av gruppa «Entusiastan», en amatørgruppe i Bodø,