Virksomhetsrapport 2019 for Nordnorsk kunstnersenter

Rapporten leses og lastes ned som pdf her.

Noen tørre tall fra 2019

16.476 personer besøkte NNKS og LIAF.

6981 barn og unge deltok i verksteder og andre formidlingsaktiviteter.

231 kunstnere deltok i NNKS sine utstillinger, prosjekter og andre programaktiviteter.

Mer enn 40 organisasjoner fra inn- og utland samarbeidet med NNKS og LIAF.

166 oppslag i norske og utenlandske medier om NNKS og/eller LIAF ble registrert.

Her er virksomhetsrapporter og årsmeldinger fra tidligere år.

Om Nordnorsk kunstnersenter

Hva

Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) er Nord-Norges regionale senter for samtidskunst. Vi er en sentral aktør i regionens kunstliv, som initativtaker til prosjekter, produsent, formidler og organisator. For kunstnere og offentlige og private organisasjoner er NNKS en viktig ressurs.

Hvordan

Senteret forener solid regional forankring og stor kunnskap om Nord-Norge med lang erfaring fra internasjonalt samarbeid med ulike organisasjoner. Sammen med våre ansattes omfattende kunnskaper gir dette oss tyngde i arbeidet, og lar oss jobbe framtidsrettet og bærekraftig i en tid med globale og regionale endringer. I norsk sammenheng er NNKS en unik organisasjon.

Hvorfor

Vi er overbevist om at kunstnere gir perspektiver og kunnskaper som er nødvendige og viktige i dagens samfunn. Derfor vil vi bidra til at kunstnere får skape og at flest mulig mennesker får oppleve det som blir skapt.

Illustrasjon: Devils Apron, Intertidal Shelter part II, performance for LIAF 2019. Foto : Kjell Ove Storvik / NNKS