Virksomhetsrapporter for Nordnorsk kunstnersenter

Oversikt over alle utstillinger, kunstprosjekter, festivaler, seminarer, formidling, arbeid med barn og unge og andre aktiviteter gjennom året.

Nordnorsk kunstnersenters virksomhetsrapport for 2020

Nordnorsk kunstnersenters virksomhetsrapport for 2019

Nordnorsk kunstnersenters virksomhetsrapport for 2018

Nordnorsk kunstnersenters virksomhetsrapport for 2017


Årsmøte 2021

NNKS. Nordnorsk kunstnersenter – årsrapport 2020 og sakspapirer til årsmøtet 2021

NNKS årsberetning 2020 og sakspapirer for årsmøtet 2021

Referat fra årsmøtet i Nordnorsk kunstnersenter 2021


NNBK. Årsberetning og årsmøtepapirer for Nordnorske bildende kunstneres (NNBK) årsmøte 2021

NNBK årsmøte 2021 og årsmelding 2020

Hvordan delta på Nord-norske Bildende Kunstneres digitale årsmøte 2021

Referat årsmøte 2021 NNBK


Årsmøte 2020

Nordnorsk kunstnersenter – årsberetning 2019 og sakspapirer til årsmøtet 2020

NNKS årsberetning 2019 og sakspapirer for årsmøtet 2020

Nordnorsk kunstnersenter årsregnskap 2019

Nordnorsk kunstnersenter revisjonsberetning 2019


Årsberetning og årsmøtepapirer for Nordnorske bildende kunstneres (NNBK) årsmøte 2020

Informasjons- og påmeldingsskjema for medlemmer i NNBK

NNBK ÅRSMØTE BODØ 2020 ÅRSMELDING 2019

Påmeldingsskjema for årsmøtet 2020 (word)

Påmeldingsskjema for årsmøtet 2020 (pdf)

Program årsmøtehelgen 2020 (pdf)


Årsmøte 2019

NNKS – årsberetning 2018

Nordnorsk kunstnersenters (NNKS) årsberetning for 2018, virksomhetsrapport 2018 og årsmøtepapirer

Nordnorsk kunstnersenters virksomhetsrapport for 2018

Styrets årsrapport 2018

NNKS årsmelding 2018 med sakspapirer for årsmøtet 2019 og regnskap 2018 og revisjonsberetning

Referat fra Nordnorsk kunstnersenters årsmøte 2019


Årsberetning og årsmøtepapirer for Nordnorske bildende kunstneres (NNBK) årsmøte 2019

Informasjons- og påmeldingsskjema for medlemmer i NNBK

NNBK Påmelding Årsmøte 2019

Påmelding årsmøte i Harstad (Word)

NNBK ÅRSMELDING 2018 og ÅRSMØTE 2019

ÅRSMØTE HARSTAD 2019 ÅRSMELDING 2018-RED

NNBK reiseregning skjema for nedlasting

Skjema for stemmefullmakt

Stemmefullmakt NNBK 2019

NNBK referat fra årsmøtet 2019

Referat fra årsmøte NNBK 2019


Årsmøte 2018

Nordnorsk kunstnersenters (NNKS) årsberetning for 2017, driftsrapport 2017 og årsmøtepapirer

NNKS årsberetning 2017 og årsmøtet 2018

Nordnorsk kunstnersenters (NNKS) årsregnskap og revisjonsberetning for 2017

NNKS regnskap og revisjon 2017

Nordnorsk kunstnersenters kontrollutvalgs rapport for 2017

Kontrollutvalgets rapport 2017

Referat fra Nordnorsk kunstnersenters årsmøte 2018

Referat NNKS årsmøte 2018


Årsberetning og årsmøtepapirer for Nordnorske bildende kunstneres (NNBK) årsmøte 2018

NNBK Årsberetning 2017 og årsmøte 2018

Skjema for stemmefullmakt

Skjema for stemmefullmakt til NNBKs årsmøte 2018

Informasjons- og påmeldingsskjema for medlemmer i NNBK

Deltagelse ved årsmøtet og info om seminar i Bodø

Deltagelse ved årsmøtet og info om seminar i Bodø (PDF)

NNBK reiseregning skjema for nedlasting

Referat årsmøte NNBK 2018

Referat Årsmøte NNBK 2018


Årsmøte 2017

NNKS – årsberetning 2016

Nordnorsk kunstnersenters (NNKS) årsberetning for 2016

NNKS årsberetning 2016

Kontrollutvalgets rapport 2016, Revisjonsberetning for 2016 og Fullstendig årsregnskap 2016

Regnskap_KU rapport_Revisors beretning NNKS 2016

Referat NNKS årsmøte 2017

Referat fra Nordnorsk kunstnersenters årsmøte 2017


Årsmøtehelgen 2017 for NKNN, NNBK og NNKS

Program for årsmøteseminar 2017

Program for årsmøteseminar 2017 (oppdatert2)

Informasjon om årsmøteseminar 2017

Info om årsmøteseminar 2017 (oppdatert)

Påmeldingsskjema for medlemmer i NNBK

Påmeldingsskjema NNBK (oppdatert)

 

Utredning av ny organisasjonsstruktur for NNKS (orientering på NKNNs og NNBKs medlemsmøter)

Utredning og anbefaling

Forslag til endinger NNKS 14 11 16

Forslag nye vedtekter i forhold til utredningens forslag

Forslag-Vedtekter hvis aarsmote 14 11 16

Forslag-Vedtekter hvis representantskap 14 11 16

 

Nordnorske bildende kunstnere (NNBK)

NNBK ÅRSMELDING 2016

Stemmefullmakt NNBK 2017

NNBK Årsmelding 2016 med årsmøtepapirer og budsjettforslag

SKJEMA Reiseregning 2017 NNBK

 

Norske kunsthåndverkere Nord-Norge (NKNN)

NKNN Årsmelding 2016


Årsmøte 2016

Nordnorsk kunstnersenters (NNKS) årsberetning for 2015 med regnskap og årsmøtepapirer

NNKS_Aarsberetn_m_regnsk_signert

Referat fra årsmøtet i Nordnorsk kunstnersenter 2016

Referat_årsmøteNNKS2016_sign