Medlemsutstilling sommeren 2019

Utstillingskontrakt for medlemsutstillingen 2019 PDF

Utstillingskontrakt medlemsutstilling WORD (laster direkte ned)

 

Utredning av NNKS-filial i Tromsø

Utført av en arbeidsgruppe nedsatt fra årsmøtet i NNKS. Presentert for årsmøtet 2016.

Forretningsplan

Forretningsplan NNKST v02

Drift og etableringsbudsjett

Drift og etableringsbudsjett NNKS v2

Forretningsmodell for Tromsø-filial av NNKS

Forretningsmodell NNKS Tromsø v1

Foklaring til forretningsmodell

Forklaring til forretningsmodell NNKS Tromsø v1