Nordnorsk kunstnersenter lanserte tidligere i år et helt nytt mentorprogram for nyutdannede kunstnere. Programmet gir en nyutdannet kunstner en mentor gjennom et helt år, og vi fikk mye oppmerksomhet i forbindelse med utlysningen. Mange unge kunstnere søkte om en plass i programmet.

I den første runden ble disse fire kunstnere tatt opp i programmet:
Calder Harben (Tromsø), Maiken Stene (Sokndal), Ayatgali Tuleubek (Oslo), Anna Ihle (Stavanger).

Kunstnerne som skal være mentorer for disse er Eva Bakkeslett (Steigen) for Cal Harben, Ane Hjort Guttu (Oslo) for Anna Ihle, Toril Johannessen (Tromsø) for Ayatgali Tuleubek og Marte Aas (Oslo) for Maiken Stene.

Neste utlysning i programmet vil komme innen utgangen av 2017. Programmet tar i mot søknader fra alle nyutdannede kunstnere i hele Norge.

Mentorordningen for nyutdannede kunstnere vil foregå i tre år . Ordningen kobler sammen en nyutdannet kunstner og en etablert kunstner – en mentor. Mentoren skal fungere som en rådgiver, samtalepartner og en som deler sine yrkeserfaringer.

Juryen for programmet i 2016 har vært Helga Marie Nordby, Tanya Busse, Ruben Steinum og Svein Ingvoll Pedersen.

Mentorordningen for nyutdannede kunstnere er støtter av: Talent Norge og Sparebank 1 Nord-Norges kulturnæringstiftelse.

Les mer om programmet her