Fikk ekstrabonus

Kunstner Marte Aas mener man trenger å se andre måter å arbeide på. Som mentor for Maiken Stene ble hun kjent med en kunstner som arbeider med helt forskjellige kunstneriske uttrykk enn det hun gjør selv. I tillegg fikk hun en ekstrabonus i form av en venn.

Av Hilde Sørstrøm

 

Kan du fortelle helt kort om hva du arbeider med som kunstner?

– Jeg er utdannet fotograf fra Högskolan för fotografi och film ved Göteborgs universitet, og har jobbet i skjæringspunktet mellom film, fotografi og installasjon de siste 20 årene. I tillegg har jeg arbeidet en periode som lærer ved Kunstakademiet i Oslo og vært gjestelærer ved ulike institusjoner, blant annet kunstakademiene i Trondheim, Bergen og Göteborg.

Da har du kanskje litt erfaring med å være mentor?

– Ja, jeg har jobbet tidligere med yngre billedkunstnere som trenger veiledning på en eller annen måte, spesielt ved de ulike utdanningsinstitusjonene.

Hvorfor ville du være mentor i NNKS sin mentorordning?

– Jo, det har vel bakgrunn i at jeg føler at jeg har litt erfaring og at jeg har noe å gi i en slik sammenheng. Jeg synes det er interessant og spennende å jobbe med andre kunstnere i en prosess som handler om å gi og ta. Eller få. For det gir så mye tilbake, også. Det å ha mulighet til å gå inn i en annens prosess, litt dypere enn det man gjør til vanlig, synes jeg er kjempespennende og veldig givende. Det gir noe til min egen produksjon, også.

– Og så var det jo et lønnet arbeid, noe det ikke alltid er i en kunstsammenheng.

Du har altså vært mentor for Maiken Stene. Hvordan vil du karakterisere henne som kunstner?

– Hun er en utrolig interessant kunstner. Hun jobber på en egenartet måte med mediet sitt og temaene sine, og har en veldig markant stemme. Hun er særegen, synes jeg. Veldig arbeidsom og dedikert. Jeg kjente henne ikke fra før, men har lært henne å kjenne som lydhør og interessert i å diskutere og komme videre i de problemstillingene hun jobber med. Både teknisk, malerisk, teoretisk og kontekstuelt. Så det har vært kjempegøy! Det er bevegelse hele tiden. Og det er også en av årsakene til at det har vært veldig bra å ha dialog med Maiken.

Hva har du selv fått igjen for å være mentor?

– Det å få lov til å gå i dybden i en annen billedkunstners virke, gir jo masse tilbake. Jeg synes hun jobber med ting som er interessante og som er sammenfallende tematisk med det jeg selv har vært opptatt av. Så selv om vi i utgangspunktet arbeider med forskjellige uttrykk i ulike medier, var det ikke så fjernt likevel. Man trenger å se andre måter å arbeide på, og trenger å bli utsatt for andres tanker og ideer, tenker jeg. Det informerer og gir inspirasjon, uansett om man jobber med akkurat det samme eller ikke.

– Også har jeg fått en god venn! Det har vært en ekstrabonus! Vi har fått et godt og nært forhold, og det er jo veldig fint å ha med seg videre. Så det har vært veldig bra. Absolutt udelt positivt, egentlig.

Hva tenker du om nytten av eller behovet for en mentorordning?

– Jeg er positiv. Prosjektet var veldig lite definert da vi gikk inn i det. Vi var blant de første i ordningen, og måtte på en måte finne opp veien mens vi gikk den. Jeg tenker at det er fornuftig med noen retningslinjer både for mentor og kunstner. Uten retningslinjer avhenger det veldig av at partene kommer overens og det er jo ikke gitt når man ikke kjenner hverandre på forhånd. Det avhenger også av at man har litt samme forståelse for hvordan det skal fungere. For vår del fungerte det bra, og vi klarte å forme det sammen. Men det er greit å ha en skisse for hvordan mentoren skal brukes. Hvilke forventninger har man til hverandre? Hva skal mentoren bidra med? Hvor ofte skal man ha kontakt? Og hvor ofte skal man møtes? Det er jo ikke gitt at alle fungerer så godt som jeg og Maiken gjorde, og da er de rammene veldig viktige. Men så er det jo heller ikke sånn at man trenger å bli venner for å være mentor. Folk er ulike, og det kan være ulike ideer om hvordan det skal fungere.

– Men jeg tenker at det er et bra initiativ, og en veldig fin og generøs ordning som bør videreføres på en eller annen måte. De unge kunstnerne som søker er jo også interessert i å delta. Så det skal godt gjøres at det IKKE har noen nytteverdi.


Mentorprogrammet er en del av NNKS Talent, som er gjennomført takket være støtte fra Talent Norge og Sparebank 1 Nord-Norges kulturnæringsstiftelse. Les mer om programmet her.

Foto: Line Bøhmer Løkken