En av NNKS sine ønskedrømmer er at det skal florere av nyskapende og spennende kunst i enhver krik og krok av Nord-Norge. For å få til det trenger vi hjelp. Derfor utlyser vi hvert år midler til kunstnerinitierte prosjekter. På den måten håper vi å komme enda et skritt videre med å spre kunst til steder der arenaene er en mangelvare. Her er gjerne også utradisjonelle visningsformer nødvendig, noe vi oppmuntrer til med midlene. Samtidig ønsker vi å gi kunstnerne muligheten til å fordype seg i langvarige prosesser som krever mye research.

I 2019 ble tre prosjekter gjennomført ulike steder i landsdelen. Alt fra en utstilling med utgangspunkt i samtaler i lokalsamfunnet på Vega, bevaring og kunstnerisk utforskning av oversett kystkulturarv i Nordland, til en skulpturserie spredt ulike steder i det offentlige rom i Troms. Det er kunstnerne som skal ha all ære. I denne sammenhengen har NNKS kun vært økonomisk bidragsyter.

Forsidebilde: Hugo Aasjord i aksjon med å male opp et ringfortøyningsmerke som del av prosjektet «De glemte tørnringene». Foto: Agnete Brun.

Med sitt prosjekt på Vega, inviterte Inga Skålnes og Eva Ballo med seg fem andre kunstnere til å ha kunstneropphold, workshops og produksjon av arbeider. Dialogen mellom kunstnerne og lokalbefolkningen sto sentralt i prosjektet, som hadde verdensarven som tematisk utgangspunkt. Etter et opphold på Vega i mai, lot kunstnergruppa seg inspirere av møter med fuglevoktere, natur, håndverk, historie og enkeltmennesker. Verdensarvverdiene er bygget på gamle tradisjoner om natur og kultur; Inga Skålnes og Eva Ballo ønsket å la unge kunstnere være med å danne nye, og kanskje uventete, forbindelser mellom fortid, nåtid og framtid. I juli åpnet de utstillingen «Mellom gråstein og hav» som en del av Vegadagene. Utstillingen fant sted på ulike steder på øya: i en prestegård, i et restaurert nordlandhus, i et venterom på fergekaia, i det nyåpnede Verdensarvsenteret, og ute i landskapet.

Eva Ballos vimpler kalt Trekkfugler, ble laget av en gammel fallskjerm. Tekstilet ble farget blått av den lokale planten Vaid. Plantene har sannsynligvis kommet til Vega med trekkkfugler eller med tilreisende folk. På vimplene er det skrevet ord som etterligner fuglelyder fra noen av trekkfuglene på øya.

 

Hanna Mjølsnes’ bidrag til utstillingen besto av pressede blomster fra området rundt Nordlandshuset de ble vist i. I likhet med menneskene som en gang levde her, fant disse blomstene seg til rette i det ukultiverte landskapet uten å forsøke å omforme omgivelsene.

 

Fra Hugo Aasjords prosjekt «De glemte tørnringene». Foto: Agnete Brun.

I Steigen og Skrova har Hugo Aasjord gjennomført prosjektet «De glemte tørnringene». Det tar utgangspunkt i gamle ringfortøyningsmerker som markerer fortøyningsboltene langs kysten i Nordland. Målet med prosjektet var å tydeliggjøre den visuelle betydningen av de malte ‒ men nesten forsvunne ‒ merkene, og den forandringen av opplevelsen av landskapet de utgjør.

Aasjord har fått malt opp rundt 40 av disse «blinkene» etter å ha gjort grundig research blant annet i Kystverkets arkiv. I tillegg til å synliggjøre og bevare ringfortøyningsmerkene der de befinner seg ‒ både i fraflyttede vær og mer tettbebodde og trafikkerte strøk ‒ har den kunstneriske dimensjonen ved disse fortøyningsmerkene stått sentralt i prosjektet. De glemte tørnringene ble presentert i utstillingsform på Galleri Solhaug i Steigen i juli 2019. Her ble både dokumentasjon av arbeidet med tørnringene, og maleriske fortolkninger av dem presentert. Under åpningen holdt Morten Strøksnes et lite foredrag om merkenes og prosjektets betydning.

 

 

Prosjektet «Gull av gråstein» er et pågående skulpturprosjekt som i løpet av 2018 og 2019 har funnet sted på ulike steder i Tromsø og omegn, samt på mindre sentrale strøk som Somarøy og Balsfjord. Det er André Enger Aas som er kunstneren bak prosjektet. Målet hans har vært å bringe kunst til steder hvor det ikke er kunst fra før ved å sette opp temporære stedspesifikke skulpturer ute i det offentlige rom og i naturen. Ved å samle materialer lokalt ønsker Enger Aas både å komplementere de ulike stedene, og stille kritiske spørsmål om stedets fortid og fremtid. Lokasjonene ble valgt på grunn av sin historie, beliggenhet og karakteristiske landskap. I Balsfjord ble for eksempel en mengde store steiner fra et tidligere ras utgangspunkt for en serie med skulpturer.

Andre Enger Aas: Skulptur på Lyngen av tre, gips, porselen og granittspray.

Andre Enger Aas: Skulptur i Balsfjord av epoxy , betong, gullspray og gips.